Административният съд отвори вратите си за образователни програми  

С Ден на отворените врати Административният съд в Силистра отбеляза 140-годишнината от приемането на Търновската конституция.

Председателят на съда Маргарита Славова запозна ученици от 12 клас на Професионалната гимназия за стопанско управление, администрация и услуги /ПГСУАУ/ „Атанас Буров” с пътя за изграждането на правосъдието в Третата българска държава и приемането на първата конституция. Учениците проведоха дискусия за правата им по Конституцията.

Административният съд в Силистра за четвърта поредна година участва в Образователната програма на ВСС и МОН „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”. Основната идея на програмата е формиране на правна грамотност и култура сред младите хора и създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт.

През февруари и март съдиите Елена Чернева и Павлина Георгиева са изнесли лекции на ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“ на тема „Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита правата на жертвите“ и „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите. Как можем да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. По традиция образователната програма приключва в Деня на отворените врати.