Александър Сабанов благодари на министър Нено Димов  за предстоящите ремонти на В и К мрежите в Силистра, Айдемир, Калипетрово и Тутракан

Народният представител Александър Сабанов изказа днес  лично своята благодарност към министъра на околната среда и водите Нено Димов, за предстоящата реализация на проектът, който ще доведе до реконструкция, а на места и до изграждането на  В и К мрежа в Силистра, Айдемир, Калипетрово и Тутракан.

Искрено се надявам, че министър Нено Димов ще ми прости за непрекъснатото напомняне от моя страна, че тези ремонти  са повече от наложителни“, коментира Александър Сабанов.

Целта е повишаване ефективността при ползване на водите и намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи на населените места. С изпълнение на дейностите допълнително 45 500 жители ще имат достъп до подобрено водоснабдяване. Проектът предвижда доизграждане и реконструкция на над 100 км В и К мрежа и довеждащи водопроводи. За повишаване на ефективността на управлението на В и К системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система. Общият размер на инвестицията е близо 79,4 млн. лв. ОПОС осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 59,4 млн. лв. Срокът за изпълнение и на трите проекта е 49 месеца.