Анкетата на Паралел44: Насилието сред младите се увеличава, от днес – нов въпрос

Приключи поредниято питане към вас, уважаеми читатели, в ан

Приключи поредното питане към вас, уважаеми читатели, в анкетата на сайта Паралел44. Въпросът беше дали считате, че…насилието сред младите се увеличава. Мнението на всички наши читатели, които са участвали в анкетата, е категорично. Да, то се е увеличило и на това мнение са 91 % от участниците. Едва 3% считат, че насилие сред младите няма, а 5 % пък нямат мнение по въпроса.
От днес ви задаваме новия въпрос – трябва ли да се промени транспортната схема в град Силистра? Вие сте хората, които трябва да кажете дали тя е добра, или лоша и по този начин създава проблеми с движението на автомобилите по улиците на града… Ние вече алармирахме за ситуация с движението по улица „Дръстър“. От ОД на МВР-Силистра обаче отвърнаха, че причината за за това е…транспортната схема на града. Разбира се, ще попитаме и кмета Иво Андонов, за да чуем и неговото мнение по въпроса.