Апаратура от последно поколение подари „Каолин“ на дуловската болница

Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия с HD разделителна способност подари „Каолин“ АД на Хирургичното отделение на дуловската болница.

Апаратурата дава възможност за ранно откриване и диагностициране на различни видове заболявания на стомашно-чревния тракт, сред които и злокачествени. През последните години такъв вид заболявания зачестиха във всички възрастови групи. С този нов апарат лекарите имат възможност за ранно диагностициране на проблемните зони и бързо вземане на решение за адекватно лечение, което е от значение за съдбата на пациентите не само от района на община Дулово, но и от съседни общини и области.

Става дума за превенция, която спестява време и скъпоструващите последващи разходи за лечение, ако заболяването не бъде открито навреме. В момента Хирургичното отделение на МБАЛ-Дулово работи с такъв апарат, който е под наем от болницата в Исперих и е морално остарял.

Началникът на Хирургичното отделение д-р Дечо Иванов заяви, че този нов апарат ще улесни значително дейността на лекарите и най-важното – ще бъде изключително ценен и полезен за пациентите. „Много колеги от други болници работят с нова апаратура и този нов за нас апарат наистина е належащ за работата на отделението, тъй като неговите възможности са много големи и са в полза на пациентите. Ще се подобри и повиши качеството на лечебно-диагностичния процес и ще се съкрати времето за лечение“, убеден е д-р Иванов.

Директорът на дуловската болница д-р Константин Попов сподели, че отново „Каолин“ и кметът на общината д-р Юксел Ахмед са се отзовали и са изпълнили надеждите на лекарите за подобряване и обновяване на апаратурата в болницата като единствената цел е здравето на хората. „Д-р Иванов е сертифициран за работа с такъв вид апаратура и това дава спокойствие и сигурност за нас като ръководство, но най-вече за пациентите“, допълни д-р Попов.