; Апаши откраднаха видеосистемата и слънчев панел в резервата „Сребърна” | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Апаши откраднаха видеосистемата и слънчев панел в резервата „Сребърна”

Неизвестни, засега крадци и вандали са откраднали и унищожили елементи от изградената система за видеонаблюдение в резервата „Сребърна“, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция на околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

Още в началото на годината при ежедневните си обходи охраната на резервата забелязала липсата на три видеокамери, а преди дни бил задигнат и соларният панел, който ги захранва с електричество. Елтаблото е разбито и са нарязани кабелите. Участъкът, в който е установено престъплението, е северният шлюз на захранващия канал на езерото. Той е отдалечен от туристическите маршрути. Инспекцията е уведомила компетентните органи. Подобни посегателства дискредитират усилията на инспекцията да подобри управлението на защитената територия в навечерието на приключване на процедурата за обявяване на резервата „Сребърна“ за Биосферен парк според новите критерии на ЮНЕСКО, се казва в съобщението.

Системата за видеонаблюдение и много други дейности бяха изпълнени по проект „Дейности по устойчиво управление на Поддържан резерват „Сребърна” и резерват „Бели Лом”. Той приключи през 2015 г. и беше финансиран с над 4 милиона лева по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Междувременно стана известно, че инспекторите на РИОСВ са приложили принудителна административна мярка на млекопреработвателното предприятие „Аполо 35“ ЕООД в Главиница. При извършена контролна проверка на място е констатирано, че дружеството експлоатира пречиствателната станция за отпадъчни води без да я поддържа в техническа изправност. Принудителната мярка е изпълнена чрез затапване и пломбиране на изходящата тръба на площадковата канализация, отвеждаща непречистени отпадъчни води в канализационната система на Главиница.

През май инспекторите от РИОСВ са извършили 111 проверки на 102 обекта от контролираната територия /Русенско, Силистренско и Разградско/, от които 67 планови и 44 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 42 предписания за отстраняване на констатираните нарушения. Съставени са 7 акта за нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните нормативни актове. От директора на РИОСВ са издадени 10 наказателни постановления на стойност 370 250 лв. Общо събраните суми по наложени глоби и санкции през месец май са 18 500 лв. и по еднократни и текущи санкции 15 289 лв. От Национална агенция по приходите през месец април са събрани и преведени през май 5 000 лв.

1 Коментар по “Апаши откраднаха видеосистемата и слънчев панел в резервата „Сребърна””

  1. Мари каза:

    Простащината в нашия регион няма свършване!!! Материала ни е такъв!!!

    Палец нагоре 3 Палец надолу 0

Коментирайте

Правила за коментиране