; Бедните силистренци – сред най-богатите в страната | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Бедните силистренци – сред най-богатите в страната

През 2016 г. линията на бедност в област Силистра е 290,92 лв. средно месечно на член от домакинството. При този размер на линията под прага на бедност са били 14,9% от населението на областта, сочи информация на силистренския отдел „Статистически изследвания”. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра се увеличава с 1,4%, а относителния дял на бедното население нараства с 3,6 процентни пункта.

През 2016 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Видин и Пазарджик – съответно 194 и 204 лв., а най-високата – в област София /столица/ – 473 лв., следвана от областите Стара Загора – 332 лв. и Габрово – 328 лв.

Най-висок е относителният дял на бедните в областите Сливен – 31,4%, Пазарджик – 28,2% и Варна – 26,6%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Ямбол – 14,4%, Силистра – 14,9% и Благоевград – 15,7%. И през 2016 г. област Силистра е с най-нисък относителен дял на бедност за жените в страната – 13,5%. Относителният дял на мъжете, живеещи в риск от бедност в областта е по-голям от този при жените с 2,9%.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват останалите трансфери – обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност в област Силистра се повишава от 14,9% до 24,4%, или с 9,5%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43,6%, или с 28,7%.

Според изследването най-голям брой хора изпитват ограничения по отношение на възможностите да посрещнат неочаквани разходи – за неотложен ремонт на жилището или колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. със собствени средства – 65,3%, ограничения по отношение на плащането на време на разходите, свързани с жилището – 63,5% и почивката извън дома – 61,4%. Успоредно с това 6,7% от силистренци не могат да си позволят автоматична пералня, 3,5% – телефон, вкл. мобилен, 0,9% – цветен телевизор, а 21,1% посочват, че не могат да си позволят потребление на месо, пиле или риба всеки втори ден. Над 15% от хората се ограничават при отоплението на жилището си.

През 2016 г. в област Силистра 33,2% от населението живее в тежки материални лишения. Най-висок е относителният дял на населението живеещо в тежки материални лишения в областите Пазарджик – 47,2% и Варна – 46,3%. Най-нисък е относителният дял на живеещите в тежки материални лишения в областите Ямбол – 14,5% и София-столица – 19,2%.

Коментирайте

Правила за коментиране