Бедствено положение в Силистренско, Военна полиция ще следи за реда

Заповед за обявяване на бедствено положение, засега до понеделник, в Силистренска област във връзка с африканската чума по свинете издаде вчера областният управител Ивелин Статев.

Конкретният повод е констатираният случай в свинекомплекса в с. Попина, за който са положителни пробите от Националната референтна лаборатория.

Своевременно са запознати Националният щаб, Централният епизоотичен съвет и министърът на вътрешните работи, за да могат да бъдат уведомени съответно Военна полиция, а в Силистра – Областната дирекция на МВР, Пожарната и Областната дирекция за безопасност на храните /ОБДХ/.

Съгласно заповед на Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/ е организиран 12-часов официален контрол във всички кланици за свине на територията на страната, както и охрана от страна на ОД на МВР в часовете, в които няма нейни представители. В свое писмо министърът на земеделието, храните и горите е уведомила регионалните институции с взетите от Централния епизоотичен съвет решения.

Предстои да пристигне комисия от БАБХ, която ще съдейства на ОДБХ при по-нататъшните действия. Има сключен договор с фирма за дезинфекция на местата, където ще бъдат умъртвявани и загробвани животните.

Относно предстоящото загробване от общините Ситово /в село Попина Басейнова дирекция е одобрила терена/ и Силистра /два варианта в село Ветрен и един в село Майор Ценович/ са определени общински имоти, които по предварителни сведения покриват всички изисквания, но тепърва ще бъдат утвърждавани от съответните институции и се очаква още утре да има одобрени терени за площадки за загробване.

За трите кланици – в Дулово, Тутракан и Ситово, ще бъде осигурена охрана, съгласно заповедта на изпълнителния директор на БАБХ. На територията на свинекомплекса в с. Попина функционират три контролно-пропускателни пункта – на входа и изхода, и в 3-километровата зона – на изходите за с. Гарван и с. Поляна. Охрана ще бъде осигурена и на входа и изхода на площадките за унищожаване и загробване.

Стопаните на всички регистрирани евтаназирани животни ще бъдат обезщетени от държавата, съгласно действащата Наредба. След това страната ни подлежи на рефинансиране на този разход от страна на Европейската комисия, който е в размер от 50% до 100%, а за България се очаква обезщетението да бъде 75%.