Безработицата, слабата икономика и ниските доходи влияят на работата на БЧК

Обхватът на членовете на Българския червен кръст /БЧК/ в Силистра спрямо населението е 5% – най-висок в цялата организация, въпреки някои неблагоприятни тенденции. Това бе отчетено на състоялата се редовна сесия на Областното общо събрание на БЧК, свикана от Областния съвет на организацията в Силистра.

Според отчета през миналата година дейността на червенокръстците е сериозно повлияна от негативни изменения в демографската структура на областта, безработица, диференциация в доходите и слаба икономика, социокултурни различия. Но червенокръстката организация се стреми да запази устойчивост и стабилност на местните структури.

Областната организация на БЧК в Силистра се състои от 7 общински организации, в които 5535 членове са обединени в 137 дружества – 63 в градовете и 74 в селата. През миналата година чрез БЧК са подпомогнати 6991 души. Получените хуманитарни помощи за над 21 500 лева са разпределени за нуждаещи се. Развива се и хранителна банка. По Оперативната програма за храни или основно материално подпомагане към Фонда за подпомагане на най-нуждаещи се хора в област Силистра 6590 души са получили пакети с включени 16 вида хранителни продукти. По проект „Топъл обяд“ са обхванати 60 деца в Дулово и с. Сокол. Традиционно Тутраканската червенокръстка организация осъществява дейности със собствен ресурс, свързани със социалните услуги и работа с деца и млади хора.

Силистренската червенокръстка организация се стреми да повишава здравната култура на населението за утвърждаване на здравословния начин на живот и подготовката по първа долекарска помощ за справяне с различните видове травматизъм. Като приоритет на местно ниво Областната червенокръстка организация успешно усъвършенства работата си по дейността мениджмънт на бедствията. Съчетавайки традиции с иновации, БМЧК в Силистра е осъществил проект „Летни клубове – лятна занималня за деца“ с доброволчески ресурс. През миналата година е започнат проект „Менторска програма за социализиране на деца и младежи ползващи социални услуги в общността”.

Младежката организация на БЧК сътрудничи с младежки организации в общините Силистра, Тутракан и Дулово, с Доростолската митрополия, с полицията, СБА. Набляга се на партньорство с неправителствени организации, свързани с доброволчеството и с други институции със социална насоченост.

Един от основните приоритети в работата на организацията през следващата година е повишаването на готовността на БЧК да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата на местно ниво за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи и за намаляване на рисковете и последствията от тях.