Биосферният парк „Сребърна“ бе в дневния ред на Летния университет на UNESCO

Биологичното разнообразие и възможностите за екотуризъм в Биосферен парк „Сребърна“ представиха експерти на Регионалната инспекция по околна среда и водите в Русе пред 30 участника от 15 държави в Летния университет по програмата на UNESCO „Човекът и биосферата“. Форумът се проведе миналата седмица в Биосферен парк „Централен Балкан“.

Международното събитие се организира от Българска фондация „Биоразнообразие“, съвместно с Министерството на околната среда и водите, Регионалния офис на UNESCO във Венеция, общините Троян и Карлово и местни биоферми, винарни и хотели.

Програмата на форума включваше теоретична и практическа част, както и работа по групи. По време на сесиите бяха представени Програма МАВ, политиките за управление, устойчиво земеделие, брандинг и маркетинг на биосферните паркове. Участниците посетиха разнообразни обекти – биоферми, екохотели, културно-исторически забележителности, екопътеки и др., които са чудесни примери за бизнес и устойчиво развитие в района на биосферните паркове.

Биосферен парк „Сребърна“, заедно с „Централен Балкан“, „Червената стена“ и „Узунбуджак“ бяха официално сертифицирани през 2017 г., в уверение, че защитените територии покриват новите предизвикателства на Севилската стратегия за управление на биосферните резервати на Програма „Човекът и биосферата“ на UNESCO.

Концепцията на биосферните паркове надгражда идеята на основната „консервационна“ функция, насочена към опазването на генетичните ресурси, видовете и екосистемите до „функция на развитието“, ориентирана към устойчивото ползване на природните ресурси.