Болницата търси носачи на COVID-болни

Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра търси да назначи мъже в добра физическа и здравословна форма за работа, като общи работници, които да пренасят пациенти с COVID-19, между отделенията в лечебното заведение.

Всеки желаещ ще бъде назначен на трудов договор и обезопасен с нужните лични предпазни средства.

За информация инж. Светлин Стоянов – тел. 0893 60 28 19.