„Буровци“ отбелязаха Деня на будителите по проект

Факелно шествие по случай Деня на народните будители проведоха в навечерието на 1 ноември възпитаници на Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров” в Силистра.

Шествието бе по осъществяван от учениците проект – един от 11 проекта в рамките на конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците”, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинския съвет по наркотични вещества в община Силистра.