Буровци се доказаха и като майстори-градинари

В Професионалната гимназия по стопанско управление и административни услуги „Атанас Буров” озелениха двора си, засаждайки в него дръвчета, чимшир и друга декоративна растителност. Това стана по проекта „Цветовете на природата”, финансиран от „Младежка банка – Силистра”, СНЦ „Гражданско единство” и фондация „Работилница за инициативи”. Той се реализира от неформалната група „Творци на спомени”, чиито членове напоследък активно работят по него.

Беше проведена и информационна кампания с цел укрепване на училищната общност и повишаване на екологичната култура сред възпитаниците на гимназията. Те облагородиха и главния й вход, поставяйки там саксии и вази с различни видове цветя. Тези дни излязоха в лятна ваканция, но през следващата учебната година ще продължат дейностите по проекта, споделиха от колектива.