Българо-румънската комисия даде зелена светлина на Фериботния комплекс

По повод очаквания старт на Фериботния терминал край Силистра от Областна администрация изпратиха подробна информация от провелото се на 29 октомври заседание на смесената българо-румънска експертна комисия за контрол на изпълнение на Споразумение между министерствата на транспорта на България и Румъния за превоз с кораби на МПС и на пътници между граничните пунктове на българо-румънския участък. По време на заседанието е взето важно решение, свързано с проблема с преминаващи през Силистра тежки транспортни средства на път за ГКПП „Силистра – Кълъраш“.

Комисията счита, че следва да се предприемат действия за удовлетворяване на исканията, поставени на работната среща, проведена на 23 септември 2020 г. в областна администрация Силистра, за възстановяване на дейността на Фериботен терминал „Силистра – Кълъраш“. Неговият рестарт е свързан с пренасочване на тежкотоварните автомобили от сухопътния граничен път, намиращ се в град Силистра, към фериботния терминал, изграден преди повече от 10 години.

След изслушване на кандидатите за превозвачи „Козло-Зинка“ ООД Кълъраш, Румъния и „Ветеранус“ ООД Силистра, България, комисията анализира получената информация и на основата на направеното обобщение реши: „Възобновява дейността по линия Силистра – Кълъраш с един превозвач – „Козло-Зинка“ ООД Кълъраш при заявените от превозвача параметри“.

Като част от решението са: маршрут на определената като „постоянна“ корабна линия, разписание, количество на превозвани транспортни единици /80 тежки товарни автомобила дневно/, график за движение с отплаване на всеки 90 минути; работно време 8,00 до 20,00 ч. през цялата година, с намерение да бъде заявено работно време от 8,00 до 24,00 ч. за периода 1 май – 30 октомври.

Решенията на комисията са предизвикани от действия на държавната и на общинските власти в Силистра, както и на други държавни институции в резултат на натрупаното през последните години напрежение сред гражданите на Силистра. То бе изразено с няколко протеста от 2016 г. насам, последният от които бе актуален и на 20 и 21 ноември.

Месеци преди това активността по темата бе ускорена, включително и с размяната на делови писма с Окръжен съвет Кълъраш от страна на областна администрация Силистра, тъй като законодателният орган на отсрещния град е собственик на едно от сега действащите на румънска територия фериботни съоръжения, експлоатирани от концесионер.

Целта бе да бъдат продължени съвместните усилия за възстановяване на фериботната линия „Силистра – Кълъраш“, която е част от въпросния фериботен терминал, за чието пускане отново бе необходимо гореспоменатото становище на Българо-румънската експертна комисия.

Междувременно фирма „Косло-Зинка“ осигури специалисти от корабостроителницата в град Констанца за оглед на металната платформа за приставането на ферибота на пристанището в Айдемир.

По искане на фирмата от българска страна е направена геодезическа снимка на терена на ферибота. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ има задължението да определи параметрите на драгиране на реката и почистване на наносите в акваторията на пристанището на базата на спецификацията на корабите, които ще пристават на съоръжението.