Бюджет 2010: Над 7 млн. лева ще са приходите от местни данъци и такси в общината

С

Милен Пенчев
Милен Пенчев

Съобразена с икономическата криза е прогнозата за бюджета на общината за 2010 година, съобщи зам.-кметът по финансите Милен Пенчев. Той допълни, че тази прогноза вече е изпратена във финансовото министрество…
Процедурата за подготовка на бюджета на община Силистра за 2010 година е в ход, обясни Пенчев. Според него, сега се осъвременявала вътрешната нормативна уредба. Предстояло да бъдат актуализирани предварителните разработки на второстепенните и третостепенни разпоредители с общински кредити, направени още в началото на месец септември. Те щели да бъдат съобразени с икономическите реалности в страната.
По думите на Пенчев, очакваните местни приходи за следващата година са в размер на 7 855 900 лева. Разчетите са направени на базата на сега действащите местни данъци, такси и цени на услуги. Според проекта на Закона за държавния бюджет, Министерството на финансите е предвидило делът за Силистра да е в размер на 18 553 400 лв., която сума ще се ползва за обезпечаване на държавните дейности, капиталови разходи и изравнителна субсидия. Законът още планирал закриване на общинските фондове „Приватизация”, средствата от които основно се залагат в капиталовата програма на общината.
С утвърждаването на Закона за държавния бюджет окончателно ще бъдат определени държавните субсидии за общините, включително за Силистра, ще бъде регламентиран и сроковете за приемане на общинските бюджети, обясни Милен Пенчев. Той добави, че проекта за бюджет на общината ще се подложи на обществено обсъждане преди да влезе за разглеждане и утвърждаване в общинския съвет.