Бюджет 2020 – обществено обсъждане

Днес от 13 ч. в в заседателната зала на Общински съвет – Силистра, ще се проведе общественото обсъждане за бюджета на Силистра за 2020 г. Всички граждани да участват и изразят своето мнение и предложения, както и да задават въпроси. Присъствието на гражданите е изключително важно, тъй като бюджетът определя, кои проекти ще бъдат изпълнявани и в какъв град ще живеем през тази година. С предложеният бюджет можете да се запознаете тук:
http://www.silistra.bg/files/2020/14.01.2020-078c5fa5661f4f984670a0b2cba9eab01.pdf

13 часа в сградата на Общински съвет на ул. Симеон Велики №16