Srebarna led (6)Ловенето на риба в Сребърна е опасно

Охраната на резервата „Сребърна” няма ангажименти за осигуряване на безопасността на риболовците, които ловят риба под леда на определените за риболов места в замръзналото езеро, съобщиха от резервата и предупреждават за опасност от инциденти.

Призовават се гражданите да проявят дисциплинираност и да не предприемат действия, застрашаващи здравето и живота им. В резервата отново са наблюдавани пеликани, които са в популационен период, но не гнездят. Има струпвания и на постоянно пребиваващи в резервата видове.