Водни кокошки, корморани и неми лебеди превзеха резервата „Сребърна“

Големи ята водолюбиви птици са наблюдавани по време на среднозимното преброяване на водолюбивите птици в „Сребърна”, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе.

За поредна година резерватът „Сребърна“ е една от важните точки за преброяването, което се провежда ежегодно в средата на януари и се координира от Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда.

По време на преброяването експертите са наблюдавали струпвания на птици, голяма част от които традиционно обитават северните части на Европа и в този период на годината използват резервата и поречието на река Дунав за хранителна база и място за нощувка. Такива са голямата белочела гъска и сивата гъска. Най-многобройните ята са отчетени от видовете лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Наблюдавани са също големи ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици-клопач и други. Все обще е рано за гнездовия период на къдроглавия пеликан, смятат специалистите. Но единични екземпляри периодично пребивават на територията на резервата.

Сега езерото „Сребърна“ е покрито с тънка ледена покривка, но през деня при покачване на температурите се образуват големи незамръзнали локви. Нивото на водата при южния шлюз е 230 сантиметра.