; Възможностите си за инвестиции предлага Дулово на турския бизнес | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Възможностите си за инвестиции предлага Дулово на турския бизнес

Областният управител на област Силистра Ивелин Статев и кметът на община Дулово д-р Юксел Ахмед се срещнаха в общинската администрация на Дулово с Фикрет Индже – председател на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара /БТТИК/, и с нейния изпълнителен директор Венцислав Венков. На срещата присъстваха и представители на местния бизнес.

Според представителя на държавната власт, цел на срещата е търсенето на инвеститори в област Силистра, в частност и в община Дулово, тъй като регионът разполага с добър потенциал, природни и географски ресурси, както и със свободна работна ръка. Като домакин на срещата, кметът д-р Ахмед запозна гостите с възможностите на общината да привлича нови инвестиции и призова БТТИК да участва в този процес.

В своето изложение Фикрет Индже представи работата на Камарата и сподели опит от контактите си с представители на бизнеса в Република Турция. Предстои БТТИК официално да покани община Дулово за членство в организацията, след което да бъде внесено предложение за решение в Общинския съвет. Като местен законодателен орган той трябва да утвърди включването на общината в сдружение от неправителствения сектор.

Гостите поеха ангажимент на новия сайт на Камарата /www.bgtrchamber.com/ да бъдат представени инвестиционните възможности на община Дулово. Решено е също да започне организация за провеждане през есента в град Силистра на бизнес форум с участие на местни и турски бизнесмени с цел привличане на нови инвеститори в региона, в който вече има и газификация.

Българо-турската търговско-индустриална камара е основана на 4.10.2013 г. в град Шумен и е официално вписана в регистъра в Шуменски окръжен съд сред юридическите лица с нестопанска цел. Органи на управление на Камарата са Общо събрание и Управителен съвет, заседаващ три пъти в годината.

По статут нейната основна цел е да създава предпоставки и да развива взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между представителите на бизнеса на България и Турция, а също между тях и трети страни. Така ще има обединение на усилията на държавните и местните власти, и тези на своите членове, за създаване и поддържане на бизнес среда, стимулираща взаимна търговия и инвестиции.

Коментирайте

Правила за коментиране