В община Ситово нови ръководители поеха кормилото на местната власт

ObS Sitovo (1)В община Ситово под ръководството на зам.-областния управител Младен Минчев бе проведено встъпителното заседание на новоизбрания Общински съвет. Председателят на Общинската избирателна комисия Албена Герасимова представи новоизбраните 13 общински съветници – представители на политическите партии ДПС, БСП, ГЕРБ и местната коалиция „Заедно за промяната“, както и кмета на общината Сезгин Алиибрям от ДПС. Присъстваха и кметовете на 8 кметства – Искра, Босна, Любен, Добротица, Попина, Гарван, Поляна и Слатина.

Всички те положиха клетва, подписаха и клетвени листи, след което бяха поздравени от зам.-областния управител Младен Минчев с пожелание да изпълняват задълженията спрямо законодателството и в полза на хората. Най-възрастният общински съветник – Розин Георгиев, проведе деловата част на заседанието – изборът на председател на Общинския съвет. Направени бяха две предложения – за Николай Неделчев от БСП и за Станчо Арсов от коалиция „Заедно за промяната“. Комисия с председател Ридван Кязим проведе избора, при който след таен вот стана ясно, че с 8 гласа за председател бе избран Станчо Арсов.