В Силистра представят изложба за Учредителното народно събрание през 1879 г.

Област Силистра е в графика на Народното събрание за отбелязване на 140-годишнината от Учредителното събрание и на приетата от него през 1879 г. Търновска конституция, с представяне на изложба с 40 пана. Експозицията ще бъде аранжирана в две от залите на Художествената галерия на 26 март и ще бъде на разположение на добруджанци в продължение на една седмица.

Своеобразният празник на парламентаризма у нас ще бъде съчетан и с отбелязване на 20-годишнината на Областна администрация Силистра, представляваща в региона чрез областния управител централната изпълнителна власт – Министерскияг съвет, избиран от Народното събрание.

Изложбата беше коментирана при срещата на областния управител Ивелин Статев с Юлия Кюшелиева – началник на отдела в Силистра на „Държавен архив“, която ще подготви за събитието специален материал, включващ и информация за деветимата добруджанци, участници в Учредителното събрание, както и за народните ни избраници в най-ново време.

Първите ни представители в парламента, за които няма запазени архивни фондове, са били видни възрожденци, а част от тях са били и членове на т.нар. Българска община преди Освобождението през 1878 г. Кюшелиева потърси съдействие от представителя на държавната власт за област Силистра при осъществяване на разяснителни и подготвителни срещи с отговорни служители от кметските администрации в общините в навечерието на Местни избори 2019 във връзка с т.нар. оперативни документи.

Повечето от тях се съхраняват 20 години по места в общините, а някои и до 75 години, за да бъдат обслужвани по тях гражданите от архиварите в общинските администрации. Практиката показва, че в предишни години не е намирана практическа връзка между институциите, за да бъдат ясни за кметските среди механизмите за предоставянето им, което по закон трябва да се случва „безапелационно и без уговорки“.

Това се отнася и за всички институции, издаващи и съхраняващи този вид оперативна документация, до която гражданите имат право на достъп по тяхно желание и необходимост. Целта на обучението е да се помогне на общините в тяхната работа и така да се спести на гражданите разкарването им до Архива, където на тези документи не им е дошло време да постъпят.