В Силистра: "Училище за родители" навърши 1 година

Проектът на общинската дирекция по здравеопазване и социална пол

Проектът на общинската дирекция по здравеопазване и социална политика „Училище за родители” навърши 1 година от старта му, съобщи Велислава Андреева – секретар на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни… Над 50 майки и бащи са потърсили подкрепа в решаване на проблеми с възпитанието или с поведението на децата си. Сред най-посещаваните теми са: „Изкуството да общуваме”, „Неправилно възпитание в семейството и поведенчески реакции при децата”, „Любов и приятелство”, „Злоупотреба с психоактивни вещества”, „Агресивно поведение”. Част от разискванията по време на сбирките, изводите от тях и препоръките на психолога са поместени в книгата „Как да разбираме децата си”, издание на община Силистра. С първата книга на практика се оформя библиотека „Училище за родители”.  С представянето на книгата на 27 октомври, от 18.00 часа в залата на Превантивно-информационния център по зависимости (ПИЦ), на 3 ет.  в сградата на бившия Младежки дом ще бъде отбелязана първата година на Училището за родители в Силистра.