В Силистренско – по-малко работници в частния сектор, заплатите 25-ти в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите хора по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на декември 2018 г. намаляват с 2,6% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 20 600 души. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор има увеличение на наетите с 0,4%, а в частния сектор има намаление с 4,1%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. в област Силистра е 817 лв., за ноември – 815 лв. и за декември – 807 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. тя се увеличава спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4,1% и достига 813 лева. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната работна заплата в област Силистра нараства спрямо същия период на предходната година със 4.8%, като в обществения сектор средната работна заплата нараства с 5.2%, а в частния – с 4.6%.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2018 г. област Силистра е на 25-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София /столица/ – 1 582 лв., София – 1 144 лв. и Стара Загора – 1 132 лева.