В Ситово: С проект за половин милион осигуряват за две години достоен живот на болни и бедни

Sitovo socialni (2)
Момент от тържественото откриване, на снимката /отляво надясно/ – Стоян Бонев, Нели Маринова и Сезгин Алиибрям

Вчера в село Ситово стартира единствен по рода си в област Силистра проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на тема „Съпричастие – подкрепа, отговорност” по процедура „Независим живот”. В откриването на проекта участваха областният управител Стоян Бонев, председателят на Общинския съвет Станчо Арсов, кметът Сезгин Алиибрям, ръководителите на екипите към проекта Нели Маринова и Венета Иванова, както и бъдещи потребители на новия рехабилитационен център. Водосвет за здраве отслужи Доростолският митрополит Амвросий.

Проектът е за 24 месеца и е на стойност близо 500 000 лева. Целта му е да гарантира правото на достоен живот в общността на хора над 65 години, хора с увреждания, деца и жители на общината в риск от социална изолация. Той осигурява достъп до интегрирани услуги според специфичните потребности на хората от тези групи и дава възможност за достоен живот на безработни хора, намиращи се на прага на бедността.

Sitovo socialni (3)
Ситовските жители веднага изпробваха новите придобивки на социалното заведение

Чрез проекта са създадени 34 работни места и са обгрижени 73 потребители от цялата община по утвърден модел за предоставяне на интегрирана грижа – помощ в бита, медицинска грижа, психологическа подкрепа, рехабилитация, социална интеграция. Предвидена е почасова грижа по домовете с цел стимулиране на възрастните хора да запазят своята автономност, помощ при самообслужване, умение за независим начин на живот, подкрепа при вземане на самостоятелни решения, отлагане на институционалната зависимост, т.е. проектът цели тези хора да останат по-дълго в домовете си.

Община Ситово е с традиции в предоставянето на грижа по домовете, една от малкото общини в областта с реализиран проект „Помощ в дома” – разполага с обучен персонал и ясна концепция за развитието на услугата.

За целите на проекта е отремонтирано и оборудвано помещение – зала за рехабилитация, медицински кабинет, адаптиран санитарен възел за хора с увреждания. Назначени са психолог и рехабилитатор. Закупен е автомобил, необходим за извозване на потребителите от съставните села на общината до Звеното за услуги в с. Ситово.

Sitovo socialni
Звеното за социални услуги привлича с красива визия и пълен набор от дейности

Принос на община Ситово е и закупуването на професионален масажен стол за нуждите на звеното. Допълнително 23 души получават подкрепа в оборудваното Звено – услуга „рехабилитация“, наложила закупуване на необходимото оборудването. Персоналът ще получава подкрепа – консултиране в индивидуален и групов формат, справяне с трудни казуси, както и т.нар. супервизия.

1 thought on “В Ситово: С проект за половин милион осигуряват за две години достоен живот на болни и бедни

  1. 34 работни места + 73 потребители = 500 хиляди лева, за 2 год. = приблизително по 250 лв . на месец……

    Палец нагоре 1 Палец надолу 1

Comments are closed.