В Столица на мамалигата се превърна за ден Нова Черна

35 художествени колектива, 17 индивидуални изпълнители и 8 майстори-готвачи на мамалига от пет български области и от Румъния участваха в Седмия фестивал на мамалигата, провеждан в село Нова Черна.

Целта на фестивала е да пази и популяризира народния фолклор чрез песен, танц, свирни, слово и храна, да осъществи приемственост между поколенията. С фестивала се стимулира и издирването, съхраняването и разпространението на автентични обичаи, игри, рецепти, характерни за населените места от различните фолклорни области, насърчава се участието на творчески колективи и изпълнители на автентичен и обработен фолклор.

Основен организатор на проявата е местното читалище „Васил Йорданов – 1942“ с подкрепата на кметството на селото и община Тутракан.

Приготвената мамалига беше оценявана от компетентно жури с председател популярният готвач Иван Звездев.

Мамалигата е едно от традиционните ястия от царевично брашно в Румъния. Тя е запазена и в бита на български села в Южна Добруджа, били години в пределите на Румъния. По силата на Крайовската спогодба от 1940 г., когато Румъния връща Южна Добруджа на България, се осъществява обмен на населението. Става така, че българи и румънци имат и общи традиции – сегашното село Нова Черна е създадено от преселници-българи от с. Черна в Румъния.

Снимки:Калина Грънчарова