Гласувайте в онлайн-референдума на забранените въпроси

Електронно гласуване CroppedОнлайн платформа с провокативното име „Забраненият референдум” дава възможност да се гласува по двата въпроса – за мажоритарния вот и за задължителното гласуване, които трябваше да бъдат включени в националния референдум на 25-ти октомври, но бяха отхвърлени от парламента в края на месец юли. Кампанията се организира от „Форум Гражданско Участие” – мрежа от 120 организации от цялата страна, които смятат, че гражданите трябваше да бъдат питани и по трите въпроса.

Платформата http://zareferendum.bg/ е максимално ясна и опростена. Няма претенции за представителност – не се събират лични данни като ЕГН или адрес на „гласоподавателите”, а право да гласуват имат дори младежи до 18 г. Единствената идентификация е чрез адрес на електронна поща, където става потвърждаването на вота. Преди да гласуват гражданите имат възможност да се запознаят с аргументите „за” и „против” и по двата въпроса.

Смисълът на кампанията е да се насърчи активността на гражданите, споделят организаторите и добавят, че гласуването онлайн на платформата е и един вид „репетиция” за електронното гласуване, което вярват, че ще бъде въведено в България. В този смисъл кампанията „Забраненият референдум” допълва и подкрепя националния референдум.

Освен това резултатите от гласуването ще дадат повод за дискусии не само относно референдума като механизъм, но и за проблемите във взаимодействието между политиците и гражданите като цяло. Събраните данни /броят на гласовете „за” и „против” по двата въпроса/ ще бъдат обобщени и представени на политиците, медиите и обществеността, а очакванията на „Форум Гражданско Участие” са тази кампания и резултатите от нея да провокира широк обществен дебат за мястото и ролята на гражданите при вземане на политически решения по обществено значими въпроси. Последваща цел на кампанията е също да се инициират промени в Закона за прякото участие на гражданите, които да намалят праговете за иницииране и провеждане на референдуми. Целта е местните и национални референдуми да бъдат инструмент за автентични граждански инициативи.

Платформата е отворена за гласуване до деня на официалния национален референдум, когато в 20,00 ч. ще бъдат оповестени и резултатите от допитването по „забранените” въпроси.