Гъскоподобните птици са най-много, отчете Срезнозимното преброяване

Птиците от разред гъскоподобни, представени от двата най-характерни за сезона видове – зеноглава патица и голямата белочела гъска са най-многочислената група, наблюдавана по време на 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе, съобщиха от екоинспекцията. Оттам добавиха, че числеността на всеки от тях по водоемите надхвърля 500 екземпляра. Това е обичайно явление през зимните месеци по нашите ширини, тъй като тези видове, обитаващи северните и централните части на Европа намират във влажните зони по поречието н


Птиците от разред гъскоподобни, представени от двата най-характерни за сезона видове – зеноглава патица и голямата белочела гъска са най-многочислената група, наблюдавана по време на 37-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на РИОСВ-Русе, съобщиха от екоинспекцията. Оттам добавиха, че числеността на всеки от тях по водоемите надхвърля 500 екземпляра. Това е обичайно явление през зимните месеци по нашите ширини, тъй като тези видове, обитаващи северните и централните части на Европа намират във влажните зони по поречието на река Дунав благоприятни условия за презимуване, коментираха екоспециалисти.
Традиционно висока е числеността на характерната за района жълтокрака чайка (гларус), добавиха от РИОСВ.Русе. Преброени са над 100 екземпляра. По-интересни видове водолюбиви птици, наблюдавани от експертите са къдроглав пеликан, поен лебед, черногуш гмуркач, малък нирец и голям нирец. Забелязано е и ято от по-рядко срещаната сива гъска, която понякога гнезди и в България.
Преброяването се осъществи в ранните часове нa деня при лоши метеорологични условия – намалена видимост и валежи по поречието на река Дунав, рибарници и язовири на територията на областите Русе и Силистра. Събраните данни от полевите формуляри ще бъдат въведени в електронната система на Изпълнителната агенция по околна среда, която ще извърши обобщение на данните за цялата страна.