Дават до 149 лева на декар за измръзнали кайсиеви градини

До 5 октомври в Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Силистра овощарите от областта могат да подават заявления за държавни компенсации заради щети от студовете в началото на годината. Тогава от измръзване пострадаха стотици декари кайсиеви градини, а също и трайни насаждения от праскови, сливи, череши и бадеми.

Прилагането на схемата за компенсации е утвърдена с решения на Управителния съвет на Фонда от 29.03.2018 и от 28.08.2018 г. Плащането на помощите ще бъде при 80% интензитет от производствените разходи като за кайсиите това са до 149,60 лв. на декар. Средствата по схемата ще бъдат изплатени на стопаните до 22 октомври 2018 г.

Необходим документ за кандидатстването е оригинален констативен протокол за 100% пропаднали площи, издаден от общинските служби по земеделие по местонахождение на стопанството. Към момента в Силистренско за издадени протоколи на 36 земеделски стопани за пропаднали общо 2100 декара кайсии в областта. Най-големи са унищожените площи в общините Силистра – 1555,7 дка и Ситово – 421,7 дка. В Тутракан и Главиница са унищожени съответно 63,8 и 56,2 дка.

Освен за кайсии, стопаните могат да кандидатстват още за компенсации за трайни насаждения от бадеми – до 153 лв./дка, сливи – до 145,9 лв./дка, праскови/нектарини – до 135,4 лв./дка и череши – до 125,9 лв./дка.

Общият предвиден ресурс за компенсиране по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.“ е 700 000 лв. за цялата страна.