Данъчните и тютюнопроизводителите изпушиха лулата на мира  

В Силистра се проведе съвместна среща-семинар между представители на Националната агенция за приходите от офис Силистра, Областната дирекция „Държавен фонд земеделие“ – Силистра, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010“ /НАТ-2010/ и представители на тютюнопроизводителите от районите на Добрич, Русе, Разград, Шумен и Силистра.

Тя е една от поредицата срещи, проведени през 2018 и 2019 г. между представителни на НАП, ДФ „Земеделие“, кметове по населени места и земеделски производители и тютюнопроизводители във връзка с програмата на НАП за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани.

Срещата протече в конструктивен диалог между двете страни. Тютюнопроизводителите от Североизтока на страната споделиха своите проблеми във връзка с облагане на получените средства от Преходната национална помощ за тютюн в периода 2013 – 2017 г. Обсъдени бяха мерки за разрешаване на поставените искания и създаване на подходяща среда в офисите на НАП при обслужване на тази група клиенти.

Присъствието на срещата на директора на Териториална дирекция на НАП Варна – Милена Колева, внесе доверие и успокоение сред представителите на бранша, като на реакциите им бяха дадени професионални отговори и уверение, че служителите на НАП винаги оказват съдействие и показват компетентно отношение в техните действия с Приходната администрация.

В края на семинара председателят на НАТ – 2010 Цветан Филев благодари на организаторите – представители на НАП, за проведената ползотворна среща и професионално отношение.