Данъчните от Силистра наложиха глоби за над 25 000 лева

Глоби за 25 550 лева наложи НАП-Силистра от януари до май на търговци и работодатели заради неспазване на данъчните и осигурителни р

Глоби за 25 550 лева наложи НАП-Силистра от януари до май на търговци и работодатели заради неспазване на данъчните и осигурителни разпоредби, съобщиха днес оттам… Паричните санкции са в резултат на издадени 264 наказателни постановления.
Най-често констатираните нарушения са неотчетени приходи от продажби, неравнени касови наличности, липса на дневни отчети, неподаване на осигурителна информация от работодатели и закъсняване на осигурителни вноски. 355 са извършените оперативни проверки и инвентаризации от началото на годината досега. Инспектирани са складове на едро, промишлени и хранителни магазини, питейни заведения, направени са проверки и на 37 осигурители. За 51  търговски обекта е било разпоредено запечатване поради установени нарушения, 43 от тях са били разпечатани след като са заплатили наложените им глоби.
874 акта за установяване на административни нарушения съставиха инспекторите от екип „Оперативен контрол“ по време на проверките. Основната част от установените нарушения са на осигурителното законодателство – 817 бр.  От тях по Кодекса за социалното осигуряване са 393, за невнесени здравни осигуровки са 209 и 215 работодатели са нарушили Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите /ЗГВРС/. За неиздаване на касова бележка са санкционирани собствениците на 29 търговски обекта.
24 проверки за петте месеца са извършили инспекторите от НАП съвместно със служители на други контролни органи – Агенция „Митници” и  Национална служба по зърното и фуражите, добавиха още от крайдунавската финансова институция.