Данъчните работят ударно – четири пъти повече проверки от планираните

115 при планирани 50 проверки извършиха през миналия месец инспекторите от екип „Оперативен контрол“ в Териториалната дирекция на НАП – Силистра.

115 при планирани 50 проверки извършиха през миналия месец инспекторите от екип „Оперативен контрол“ в Териториалната дирекция на НАП – Силистра… Четирикратно повече в сравнение с планираното са осъществените планирани проверки и инвентаризации на неизрядни клиенти – вместо 17 по план, са извършени 69 проверки, с 50% повече са и извършените проверки на лица от рискови браншове /земеделски производители/.
166 акта за установяване на административни нарушения съставиха инспекторите по време на проверките. 143 от тях са на общо 7 фирми. Поради установени нарушения на осигурителното законодателство в продължение на повече от 10 месеца има фирми, получили по 38,36,23 акта при съответната проверка.
За неиздаване на касова бележка са санкционирани собствениците на 6 търговски обекта.
През април са издадени 44 наказателни постановления на обща стойност 5790 лв.
Съвместно с Агенция „Митници” инспекторите на НАП са проверили два склада на едро в гр. Дулово, извършена е и една съвместна проверка с контролни органи от Националната служба по зърното и фуражите.