Данъчни проверяваха стоки и продажби

93 оперативни проверки извършиха през април и май служителите от екипи „Проверки“ в НАП – Силистра. Обект на извършения контрол са произход

93 оперативни проверки извършиха през април и май служителите от екипи „Проверки“ в НАП – Силистра. Обект на извършения контрол са произходът на стоката и отчитането на продажбите. В резултат на проверките инспекторите съставиха 128 акта за установяване на административни нарушения. Основната част от установените нарушения отново са за осигурителното законодателство – 115 бр. От тях по наредбата за подаване и съхранение на информация за осигурените лица /от осигурители и самоосигуряващи се/ са съставетни 44 акта, а за невнесени здравни осигуровки –23. Най-често /48 пъти/ работодателите са нарушавали Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите /ЗГВРС/. За неиздаване на касова бележка са санкционирани 9 търговски обекта. Общо шест /6/ съвместни проверки извършиха през април  инспекторите от НАП със служители на Инспекцията по труда. Основните нарушения, констатирани при проверките, са в областта на осигурителното законодателство. Оперативните проверки ще продължат усилено и през активния летен сезон, увериха от силистренската НАП.