Данъчното напомня как да спестите 5% от дължимото към хазната

Националната агенция за приходите напомня, че гражданите, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 януари по електронен път, могат да ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 януари.

От НАП препоръчват във връзка с ползването на отстъпка, всеки гражданин периодично да проверява онлайн за задължения, дължими към Агенцията и предадени от други институции, както и за образувано изпълнително дело. Това става чрез издавания от Агенцията безплатен персонален идентификационен код /ПИК/ и с електронен подпис /КЕП/ в Портала за е-услуги на НАП.

Новите образци на годишни данъчни декларации за облагане на доходите на гражданите са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/, а могат да се получат и безплатно във всеки офис на Агенцията.