Дарителска кампания облече в топли дрехи бедни дуловчани

Дарителска кампания „Да дарим топлота“ проведе Центърът за обществена подкрепа /ЦОП/ в Дулово. Кампанията бе проведена на територията на града и в пет от селата на общината, в които е по-голям броят на рисковите семейства и тези, с които екипът на ЦОП работи.

Подборът на семействата, включени в кампанията е направен със съдействието на кметовете по населени места и по редица критерии: деца и семейства, живеещи на прага на бедността; деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система, поради финансови затруднения на семейството; родители, които имат затруднения за посрещане на някои от нуждите на децата си, като облекло, обувки, ученически пособия и др., разказа управителят на ЦОП Магдалена Панева.

Специалистите от Центъра изказват специални благодарности за подкрепата и съдействието на кмета на община Дулово д-р Юксел Ахмед и неговия екип, а също и на кметовете в селата Черковна, Поройно, Чернолик, Правда и Секулово. И не на последно място – огромна благодарност на жителите на община Дулово и фирма от Добрич, дарила дрехи и вещи. Благодарение на тях бяха осигурени и раздадени вещи, необходими за семействата, за да могат да посрещнат зимата. От Центъра за обществена подкрепа уточниха, че предстоят още благотворителни инициативи.