Да открием човешката доброта в книгата „При земята на Добруджа”

В началото на годината Иван Колев подари на читателите новата си книга „При земята на Добруджа”. В поместените 13 разказа самородният добруджански разказвач продължава линията от предишните си книги – утвърждаване на човешката доброта, обич и тяхната сила. Не напразно той я посвещава на своя духовен учител Борис Илиев. Без да се натрапва, авторът показва и доказва, че тези качества са едни от най-ценните у хората. Открива ги, както в миналото, така и днес, в нашето преходно време, когато много от ценностите на българина се променят.

Разказите са населени с хора, които са просто… добри. И не защото някой ги принуждава, а защото такава е тяхната природа, така са възпитани. Но да виждаш доброто край себе си, значи, че самият ти си такъв. Колев рисува реални картини и ги изпълва с действителни лица. Той успява да ги вплете в драматични изживявания. И във всички той е искрен. И затова читателят му вярва.

Не мога да не отбележа думите на д-р Анатолий Кънев, председател на КПД „Лудогорие”: „Човешкото и доброто е неговата сила и той някак неусетно ни поставя до тях, за да се огледаме.” И ако се огледаме непременно ще ги открием. Това са уроците, които всеки ще получи, докосвайки се до разказите на Иван Колев в поредната му книга „При земята на Добруджа”.