Два пъти по-висока е безработицата в Силистренско спрямо средната за страната

Равнището на безработицата през октомври в Силистренско е 10,6% и нараства в сравнение със септември с 0,5%, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе. Тя е почти два пъти по-висока от средната за страната, където Агенцията по заетостта отчита 5,6% безработица – повишение от 0,3% спрямо септември, но в сравнение с миналата година обаче тя се свива с 0,3 пункта.

В трите бюра по труда в областта са регистрирани 4 820 души. Традиционно най-високо е равнището на безработицата в община Кайнарджа – 33,5%.

Продължително безработните с престой на борсата над 1 година към края на октомври са 38 на сто от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76%, а тези с основно и по-ниско образование – 73 на сто. По професионален признак регистрираните безработни без специалност са 59%, с работнически професии – 29 на сто, специалисти – 12%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45 на сто от всички регистрирани. Младежите до 29 години са 12%.