Ден на отворените врати подготвя Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

Ден на отворените врати подготвя за 6 декември силистренското Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Денят е в рамките на Международната кампания „16 дни против насилието над жени“, в която се включва и сдружението. В този ден всеки гражданин може да се запознае с дейността на организацията. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществено-полезна дейност.

То е единственото на територията на област Силистра, което извършва услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие. Предоставя Кризисен център – държавно делегирана услуга от резидентен тип, Център за обществена подкрепа – също делегирана от държавата дейност, Център за консултиране и превенция на домашно насилие, преходна къща „Резилианс“.