Ден на отворените врати проведе Спортното училище „Дръстър“

Спортното училище „Дръстър” проведе Ден на отворените врати. Родителите на настоящи и бъдещи възпитаници на училището получиха възможност да разгледат обновяващата се материална база на спортистите, както и да станат зрители и преки участници в една от проектните дейности, заложена в инициативата „Изкуството да уча и спортувам”, финансирана от община Силистра по конкурсната сесия „Младите за Силистра – 2019”.

Учениците от неформалната група „Аз мога” подготвиха и представиха литературно-музикална програма, с която отбелязаха празника, а в езиковото състезание като капитани на отборите знания мериха и родителите на спортистите.

Със спортен хъс и желание за победа премина и състезанието по приложно колоездене. Победителите и в двете прояви получиха награди, осигурени със съдействието на община Силистра. Получи се емоционална и приятна среща на общността, която е предпоставка за ефективна бъдеща работа в изграждането на успешни личности.