Днес е големият църковен празник Цветница

Цветница е последният голям църковен празник преди Великден. Той винаги е в неделя.

Цветница е последният голям църковен празник преди Великден. ..Той винаги е в неделя. Традицията го свързва с тържественото посрещане на Исус Христос в Йерусалим с палмови клонки, възславян като Месиански цар. Той влиза в града на магаренце и е приветстван от хората с „Осанна”, задето е възкресил Лазар предния ден – в събота. Тържествено посрещнат в Йерусалим на Цветница, той доброволно върви стъпка по стъпка към предначертания край на земния си живот.

Пророка /Захария/, казва:

“Радувай се много, дъщерьо Сионова!
Възклицавай, дъщерьо Йерусалимска:
Ето, Царят ти иде при тебе!
Той е праведен и спасява;
кротък и седнал на осел
и на малко осле, рожба на ослица“.