Днес избираме депутати в Европейския парламент

6 704 059 души имат право да гласуват днес за български депутати в Европейския парламент.

6 704 059 души имат право да гласуват днес за български депутати в Европейския парламент. Те избират измежду 10 партии, три коалиции и един независим кандидат…
Бюлетините, с които ще се гласува и с които всяка изборна секция в страната трябва да разполага, са 14 на брой. В горния ляв ъгъл на всяка бюлетина има номер, с който избирателите могат по-бързо да се ориентират, а от дясно са номерът на партията, коалицията или инициативния комитет за независимия кандидат. Повечето бюлетини имат по 17 кандидати за депутати в ЕП, като само две от тях са по-къси. Гласоподавателите имат право само на една преференция, т.е. могат да сложат съответния знак (Х, кръст или V) срещу кандидата, който предпочитат да е на първо място в техния вот. Пликовете, в които ще се поставят бюлетините, са направени от напълно непрозрачна хартия. Гласуването трябва да стане в тъмната стая и бюлетината следва да не се показва след излизане от нея и преди пускането й в урната.
За недействителни ще се смятат гласовете, когато в пликовете има повече от една бюлетина, когато пликът е празен, когато бюлетината не е по образец или в нея има вписани думи и знаци, които по някакъв начин разкриват тайната на вота или самоличността на избирателя.
Българските граждани в чужбина могат да упражнят правото си на глас в 51 секции в 30 държави. Само 85 са гражданите на други страни на ЕС, които гласуват у нас за български евродепутати. На европейския вот избирателните списъци са съставени по нов механизъм. В тях не фигурират ЕГН и номера на личната карта на гласоподавателя. Те се вписват в момента на гласуването. Според политическите сили това ще ограничи възможностите за фалшификацията на вота.
Евровотът се произвежда по пропорционална избирателна система с национални изборни листи на политически партии, коалиции на политически партии и независими кандидати чрез преференциално гласуване. Преференциалните гласове, подадени за отделните кандидати, се вземат предвид, ако броят на гласовете, получени за кандидата, възлиза най-малко на 15% от действителните гласове, подадени за съответната кандидатска листа.
Изборният ден приключва в 19 ч., а резултати не могат да бъдат обявявани официално до 23 ч. българско време. Това не се отнася за прогнозите на социологическите агенции, а само за ЦИКЕП.
За участие в изборите са регистрирани 10 партии, три коалиции и един независим кандидат – Чавдар Николов.