Добри резултати отчете Силистренско в кампанията „Достъпна България“

Плакети и сертификати за постигнати добри резултати в рамките на кампанията „Достъпна България“ за достъпна архитектурна среда в Силистренско бяха връчени от Комисията за защита от дискриминация /КЗД/. Наградите бяха връчени от председателя на комисията доц. д-р Ана Джумалиева.

Сред отличените са Регионалната библиотека „Партений Павлович“, основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Отец Паисий“, Областната пощенска станция, общините Силистра, Тутракан и Алфатар, Областната администрация и ръководителят на частна фирма в Силистра Цанка Атанасова.

Кампанията е с два основни приоритета – комисията да прави самостоятелно оценка за достъпна среда, да образува производства и да налага предвидените от закона санкции и да се покажат добрите примери за осигурена достъпна среда.

Същинската работа е започната в началото на 2018 г. Обследвани са обществени сгради, офиси, частни и редица други обекти за достъпност. Изготвени са 1430 констативни протоколи за достъпност на обекти в столицата и в страната. Образувани са 981 преписки в комисията, постановени са 241 решения. Преписките с установена дискриминация са 127, а в 21 случая са предприети действия от ответната страна.

„Има ясно законодателство, има очевидна воля за това, съществува и ясен обществен консенсус по този въпрос“, каза доц. д-р Ана Джумалиева. Според нея никой не спори, че достъпност трябва да се изгради. „Спори се по методите и способите за реализиране на тази достъпност, но не и относно това дали трябва да я има, защото законът е категоричен – изграждането и поддържането на недостъпна среда е форма на дискриминация“, подчерта доц. Джумалиева.