; Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск и ще вземат заплати | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск и ще вземат заплати

Доброволците, които помагат при пожари, наводнения и други бедствия, вече ще излизат в платен отпуск при включване в такава акция, а държавата ще поема разходите за здравни и социални осигуровки – това предвиждат промени в наредба на МВР, които бяха гласувани на заседание на правителството. С тях се дава право на юридически лица да формират, обучават и осигуряват екипировка и застраховка за доброволци, изцяло за своя сметка. От друга страна се дава възможност на доброволните формирования да се сдружават на териториално или национално ниво, когато имат обща цел.

В момента в област Силистра има 4 формирования с общо 54 доброволци в общините Главиница – 14, Кайнарджа – 10, Алфатар – 20 и Ситово- 10. Предстои изграждане на структура в община Тутракан. В общините с население над 20 000 души, каквато е Силистра, изграждането на доброволно формирование е препоръчително, но не е задължително. Според статистиката, през 2016 г. в област Силистра са гасени над 10 пожара с участието на доброволци. Най-често в екипите влизат служители на общините, за които са предвидени 6 етапа на обучение. Полагат им се застраховки, както още оборудване /1000 лева на доброволец/ и обучение.

Към момента доброволците, които участват в спасителни дейности и борба с бедствията, са длъжни да излязат в неплатен отпуск и да поискат разрешение от своя работодател. С промените в наредбата отпускът става платен, а искането на позволение отпада, като след регистриране на даден човек като доброволец, кметът ще уведомява работодателя му за това.

Доброволните формирования вече ще могат да се финансират от юридически лица, като фирмите ще имат право да определят ръководител и заместник-ръководители на тези структури, както и да подбират кандидатите за тях.

Заради предвиденото в Закона за защита при бедствия задължително създаване на доброволни формирования в общини с население до 20 000 души, които се обучават и осигуряват със специализирана техника, се дават три възможности за осигуряването им – пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. Целта на тази промяна е да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса. По отношение насърчаване обучението на доброволците се въвежда срок до две години от регистриране на доброволеца, в който той да премине първоначален основен курс. Дава се възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение по утвърден план и програма за професия „Спасител“. Включва се текст, с който се позволява сградите на пожарните служби да се ползват безвъзмездно от доброволците при обучението им.

С промени в друга наредба, които също ще бъдат обсъдени на заседанието, се въвежда почасово заплащане за доброволците, като часовата ставка не може да е по-малка от минималната часова работна заплата за страната. Доброволците ще имат право на обучение и участие в спасителни дейности до 80 часа на година, вместо досегашните 10 дни годишно.

1 Коментар по “Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск и ще вземат заплати”

 1. Работохолик с благородно сърцерец каза:

  А пенсионери приемате ли в тия формирования.
  Готов съм да сътруднича.
  Къде да подам документи за проявена готовност и желание е за участие в тая благородна дейност.
  Стига съм си клатил краката и пил руйно,искрящо вино в бърлогата си. .

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Коментирайте

Правила за коментиране