Досегашният административен ръководител на Районната прокуратура в Силистра встъпи в длъжност в Окръжната прокуратура в града

Стефка Ганчева, досегашен административен ръководител – районен прокурор на Районната прокуратура в Силистра, встъпи в длъжност като прокурор в Окръжната прокуратура в града днес, 1 септември 2017 г. Повишаването в длъжност е след успешно издържан вътрешен конкурс.

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствието на административния ръководител на Окръжната прокуратура в Силистра Теодор Желев.

Със заповед на окръжния прокурор Теодор Желев заместник-районният прокурор Вера Маринова ще изпълнява функциите на районен прокурор  до провеждането на конкурс за вакантното място на административен ръководител в Районна прокуратура – Силистра.

източник: Пресслужба на Апелативна прокуратура – Варна