Доц. Илиянка Горанова е почетният гражданин на Силистра за 2018 г.

20 от гласувалите 26 общински съветници в редовното юнско заседание на Общинския съвет в Силистра решиха доц. Илиянка Горанова да получи тази година званието „Почетен гражданин на Силистра“ и съпътстващия я финансов бонус от 1000 лв. Доц. Горанова бе дългогодишен директор на филиала на Русенския филиал в Силистра. Званието се присъжда за цялостната й образователна, обществена и научна дейност в продължение на почти половин век.

По време на тайното гласуване 3 гласа получи другият кандидат за званието – хореографът Симеон Симеонов, а три бюлетини бяха невалидни.

За постижения в областта на спорта отличието „За граждански принос“ получи състезателят по канадска борба Християн Маринов. Наградата „Студент на годината“ се присъжда на Нели Чешмеджиева от филиала в Силистра на Русенския университет за отличен успех и постижения в учебната и научно-изследователската дейност. Наградите ще бъдат връчени на Празника на града – 14 септември по време на тържествената сесия на местния парламент.

Съветниците също така единодушно разпоредиха на кмета на Силистра от общинския бюджет да бъдат отпуснати 4000 лв. за участието на випускника на ПМГ Ирина Куртева в международно състезание по информационни технологии в САЩ. Учредено бе и право на безвъзмездно ползване на СНЦ „Екатерина Каравелова“.

Другите 20 точки от дневния ред на Общинския съвет се отнасяха до разпореждане с общински имоти.