Дунавски сал, посланик на ЕС, плава към Силистра

Дунавски сал започна пътуването си от Видин в началото на месец юли и в продължение на 5 седмици ще кръстосва между Румъния и България.
21 града ще му бъдат домакин. Това са Видин – Оряхово, Свищов – Зимнич, Русе – Гюргево, Тутракан – Олтеница, Силистра – Кълъраш и много други.
В Кълъраш салът вече ще е оставил зад гърба си около 500 км.
Идеята на организаторите е салът да бъд


Дунавски сал започна пътуването си от Видин в началото на месец юли и в продължение на 5 седмици ще кръстосва между Румъния и България.
21 града ще му бъдат домакин. Това са Видин – Оряхово, Свищов – Зимнич, Русе – Гюргево, Тутракан – Олтеница, Силистра – Кълъраш и много други.
В Кълъраш салът вече ще е оставил зад гърба си около 500 км.
Идеята на организаторите е салът да бъде посланик на Европейската стратегия за Дунавския регион, която обхваща 14 държави с общо население около 100 млн. души.