Държавният архив във Велико Търново представя изложбата „Велико Търново – част от Европа”

Утре в 14,00 ч. в изложбената зала на Държавен архив – Силистра ще бъде представена дигиталната изложба на Държавен архив – Велико Търново „Велико Търново – част от Европа”, която е един от продуктите на проект на Държавна агенция „Архиви” „Европейци и великотърновци, учили в Европа, с принос за обществено–икономическия и културен живот в Търново”, който се реализира с финансовата подкрепата на програма „Културно наследство“.

Продължителността на проекта е осем месеца. Целта му е да се проучи и популяризира документалното наследство, съхранявано в отдел „Държавен архив“ – Велико Търново, свързано с търновци, получили образованието си в Европа и европейски граждани, дали своя принос за обществено-културния живот в града.

За някои от тях има богата информация, поради факта, че имат лични фондове в архива. Представени са документи за 40 личности, получили образованието си в чужбина и работили в различни сфери. Показани са снимки, удостоверения, дипломи за завършено образование, протоколи, с които са избирани на определени длъжности и други. Специално място заемат видни общественици-дарители, завещали имоти и пари в полза на града, както и някои от търновските митрополити, известни с благотворителната си дейност.

Партньори по проекта са: Областна администрация – Велико Търново, Община Велико Търново, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, „Демократичен съюз на българите в Румъния“ – Букурещ, както и държавните архиви в Русе, Габрово, Разград и Силистра.