Дядо Яню от Главиница закръгли 100 години

Стотният си рожден ден отпразнува дядо Яню Йорданов Костадинов от град Главиница. На гости с подаръци му дойдоха приятели от пенсионерския клуб в града и ръководители на община Главиница, водени от кмета на общината Хюсеин Хамди /На снимката


Стотният си рожден ден отпразнува дядо Яню Йорданов Костадинов от град Главиница. На гости с подаръци му дойдоха приятели от пенсионерския клуб в града и ръководители на община Главиница, водени от кмета на общината Хюсеин Хамди /На снимката/.
Яню Костадинов е роден през 1914 г. в село Черна – Румъния. Майка му Мария и баща му Йордан също са дълголетници – доживяват до 96 години. След връщането на Южна Добруджа на България през 1940 г. с родителите си Яню Костадинов се заселва в сегашното село Стефан Караджа, където работи в земеделското стопанство като бригадир в полевъдна бригада, домакин в кооперативното стопанство. По-късно се преселва в Главиница.
Не е спазвал особен хранителен режим. Сега за столетника се грижи 70-годишната му дъщеря Злата Неделчева. Съпругата му почива през 1992 г., а синът му – през 2010 г. Яню Костадинов има седмокласно образование, завършено в Румъния.

1 thought on “Дядо Яню от Главиница закръгли 100 години

Comments are closed.