Д-р Юлиян Найденов: Обещавам само неща, които могат да се случат, бюджетът е оптимален

Проектобюджетът на община Силистра за 2020 г. е 40 362 826 лева без преходни остатъци, стана ясно на проведеното в понеделник обществено обсъждане.

„Продължавам да работим във всяка една от насоките, където има възможност общината да кандидатства, за да се подобряват условията на живот на хората, заяви пред присъстващите кметът д-р Юлиян Найденов.

Основната цел на проекта е чрез приоритетите да продължат политиките на развитие, като подобряването на качеството на публичните услуги, предоставяни от общината, осигуряване на финансови ресурси за местно развитие и инвестиции при запазване на финансовата устойчивост на общината стана ясно от представянето на проектобюджета. За осъществяване на основната цел е необходимо устойчиво балансиране на разходните ангажименти и реализираните ресурси, стана ясно по време на обсъждането. За държавни дейности са предвидени 27 041 756 лева, за местни дейности – 12 389 070 лева и за капиталови разходи – 932 000 лева.

Приходите с държавен характер трябва да са 27 041 756 лева, а с общински характер – 13 321 070 лева. Най-много са разходите за функция „Образование“ – 17 724 704 лева.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание и се вписват в протокол, който е неразделна част от решението на Общинския съвет за приемане на бюджета.

Зам.-кметът по финанси д-р Мирослав Тодоров заяви, че приходите са планирани съобразно реалните възможности на гражданите и представителите на бизнеса и с размерите за държавни и местни дейности съгласно разпоредбите на закона за държавния бюджет на Република България за тази година.

В рамките на инвестиционната си програма за тази година общинското ръководство планира основни ремонти в две детски градини, две детски ясли, Обединения детски комплекс, Природоматематическата гимназия. 60 000 лева са предвидени за изграждане на детски площадки и повдигнати пешеходни пътеки. Осигурено е съфинансирането на редица проекти по европрограми, по които общината работи.

Тодоров каза още , че продължава и култивацията на Клетка 1 на Регионалното депо за отпадъци. Осигурени са като всяка година средства за спорт, културния календар на общината, социалните услуги и програми, както и създадения преди около три години „Фонд Здраве“.

„Това е реален бюджет, бюджет, който трябва да се случи в нашата община, защото винаги съм споделял, че аз и моят екип сме хора реалисти и обещаваме само и единствено нещата, които могат да се случат и реално могат да бъдат отчетени на следващата година, като действително извършени дейности във всяка една от сферите, които бяха представени като съставни части от бюджета за тази година. За мен това е оптималният вариант на бюджета за настоящата година“ заяви кметът д-р Юлиян Найденов.