Европроекти прокарват велоалеи, ремонтират Галерията и дигитализират Тутраканската епопея

Три трансгранични проекта на стойност над 4 милиона евро стартират в общините Силистра и Тутракан. Най-големия от тях ще се реализира в Силистра. Той бе одобрен през януари тази година и цели въвеждането на екологично чист транспорт в трансграничната зона Наводари – Силистра. В този проект водещ партньор е община Наводари. Общата му стойност е 7 896 728 евро, като ресурсът за община Силистра е 3 062 000 евро. Срокът за изпълнение е 30 месеца. Целта е да се решат основните ограничения в трансграничния район чрез създаване на нова транспортна гъвкава система, за по-добри връзки в TEN-T мрежата. В Силистра ще бъдат изградени над 7 километра велоалеи, ще бъдат доставени обикновени и зарядни велосипеди, ще бъдат монтирани зарядни станции.

Други два проекта – на община Силистра и община Тутракан бяха одобрени за финансиране сред общо 85 проекта, на последното заседание на Мониторинговия комитет по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., проведено в град Велико Търново. И двата проекта са за развитие на общия туризъм, възстановяване на културното наследство и промотиране с румънската страна. Проектът на община Силистра е на тема „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство” по Приоритетна ос 2 – Зелен регион”. Проектът ще се изпълнява в партньорство между община Силистра – водещ партньор и Окръжен съвет Кълъраш и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона. Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за община Силистра е 851 590 евро. Предвидените дейности освен популяризиране на културното наследство е и пълен ремонт на символа на Силистра – Художествената галерия. Предвидено е възстановяване на мансардния покрив на сградата, на дограмата, фасадата, реставрация на часовника и всички декоративни капандури, на статуята на Прометей.

За община Тутракан проектът е „Тутракан – Олтеница – иновативен културен мост за устойчиво регионално развитие”, който е одобрен за финансиране по идея на Исторически музей Тутракан в партньорство на Музея на цивилизацията „Гумелница” в град Олтеница. Общата финансова подкрепа, отпусната за финансиране на изпълнението на проекта, възлиза на 466 181,67 евро. От българска страна акцент в основните дейности са изграждане на Културно-информационен център и представяне чрез технологиите за виртуална реалност на битката за Тутракан /5-6 септември 1916 г./ по време на Първата световна война.

1 thought on “Европроекти прокарват велоалеи, ремонтират Галерията и дигитализират Тутраканската епопея

 1. Свършено е с тази красива сграда.
  Но нали имаме снимки.Те ще бъдат споен от нея.

  Нямаме майстори,които да пипат по тая величествена за града ни сграда.
  Не съм фаталист.
  Не съм оракул.
  защо нещо ми подсказва,че сградата ще бъде окепазена.

  Боже,боже тия мои предчувствия.Страхувам се.Щото поне 80% от предчувствията ми се сбъдват.

  Ах,дано нищо лошо не се случи…

  Палец нагоре 5 Палец надолу 0

Comments are closed.