„Евроскола” чака ученици от областите Силистра, Русе и Разград

EuroskolaИнформационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание “Евроскола” за средни училища от областите Силистра, Русе и Разград. Състезанието ще се състои в Русе на 12 декември 2015 г.

Отборите, класирани на първите места ще получат дати за участие за своите училища в програма “Евроскола” в гр. Страсбург, Франция, през 2016 г. В състезанието могат да участват отбори от ученици на възраст от 16 до 18 години. Едно от условията е да са от училища, които не са спечелили участие в програмата “Евроскола” в Страсбург през 2013, 2014 или 2015 г.

Училищата от трите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12,00 часа на 27 ноември 2015 г. Отборите трябва да се състоят от петима ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието.

Доброто владеене на един от трите работни европейски езици – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието и ще се проверява по време на състезанието.

Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Русе и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието.

Заявките за участие могат да бъдат изпращани до 12,00 часа на 27 ноември 2015 г. на адрес: [email protected] Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие. Повече информация за конкурса, примерните теми и условията за участие може да се прочетат на сайта на информационното бюро на Европейския парламент в България.