Екоинспекцията проверява мебелните фирми за отпадъците от производството

Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване на нерегламентирано, последващо третиране на отпадъци от производството, съобщи пресцентърът на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе. Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости /ПДЧ, МДФ и др./ за отопление. Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си. Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, което се наказва с глоба от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за граждани и от 1400 до 4000 лв. за фирми.

Междувременно продължават контролните проверки по пазари и малки търговски обекти за разпространението на пластмасови торбички и заплащането на продуктовите такси за тях. Те се извършват от началото на август по заповед на Министерството на околната среда и водите.

До момента в областите Русе, Разград и Силистра са проверени 33 обекта, като не са установени сериозни нарушения. Експертите на Екоинспекцията се натъкнали на единични случаи, при които се дължи такса за бройка торбички, а не е платена. Дадени са предписания в срок да се заплатят дължимите суми в Предприятието за управление дейностите по околна среда. Стойността на продуктовата такса е 0,55 лв. на бройка. Заплащането на таксата е икономически механизъм, който цели да намали употребата на пластмасови торбички и замърсяването на околната среда.

От началото на следващата година всички документи, свързани с управлението на отпадъци ще се подават и обработват по електронен път. Това стана възможно с въвеждането на Националната система за отпадъците http://nwms.government.bg/wms/. От този вид услуги ще се възползват хората и фирмите, които гененерират, събират, транспортират и третират отпадъци. По този начин ще се обработват разрешителни и регистрационни документи и работни листи за класификация на отпадъците.

До края на 2017 г. ще бъде променена специализираната Наредба № 1, с която ще бъдат регламентирани редът и начините за използване на системата. РИОСВ – Русе извърши необходимите процедури за работа със системата с въвеждане на електронни подписи на служителите, които се занимават с дейностите по контрол на отпадъците. Допълнителни въпроси, свързани с работата на системата могат да се адресират към Изпълнителната агенция по околната среда.